Suport econòmic de la Diputació de Girona

A continuació es detallen les subvencions concedides per la Diputació de Girona durant aquest any 2023.

Aquesta informació s’anirà actualitzant puntualment.