Convocat貌ria per a la selecci贸 mitjan莽ant concurs-oposici贸, d’un/a funcionari/脿ria inter铆/na vacant d’auxiliar d’administraci贸 general, en torn lliure i constituci贸 d’una borsa de treball

Anunci publicaci贸 bases BOP. 06/02/2024 Annex II. Annex a la inst脿ncia gen猫rica Annex III. Declaraci贸 jurada compliment dels requisits exigits en les bases. Instruccions per omplir l’Annex II. Anunci publicaci贸 bases al DOGC. 20/02/2024 Termini de presentaci贸 de sol路licituds: fins el 19/03/2024

Edicte sobre la suspensi贸 potestativa de tramitacions i llic猫ncies urban铆stiques

El Ple de l鈥橝juntament, en la sessi贸 ordin脿ria de data 6 de novembre de 2023, va acordar la suspensi贸 potestativa de tramitacions i llic猫ncies urban铆stiques de determinats 脿mbits, durant el termini d鈥檜n any, de conformitat amb el que preveu l鈥檃rticle 73.1 del Decret legislatiu 1/2010 pel qual s鈥檃prova el Text ref贸s de la Llei d鈥橴rbanisme […]

Tr脿mit d’informaci贸 p煤blica del Projecte d’Actuaci贸 Espec铆fica (PAE), en s貌l no urbanitzable, promogut per l’entitat Agropecu脿ria Camansi, SL.

Se sotmet a informaci贸 p煤blica pel termini d’un mes el Projecte d’Actuaci贸 Espec铆fica (PAE) per a la Realitzaci贸 d’una instal路laci贸 fotovoltaica al paratge La Clota, pol铆gon 17167A005001660000ZT del terme municipal de Sant Climetn Sescebes, mitjan莽ant edicte en el Butllet铆 Oficial de la Prov铆ncia de Girona, aix铆 com al taulell d’anuncis electr貌nic de l’Ajuntament i a […]

Consulta pr猫via futures normes

Consultes pr猫vies a l’elaboraci贸 de nous projectes d’ordenances o reglaments La Llei 39/2015, d鈥1 d鈥檕ctubre, de Procediment Administratiu Com煤 de les Administracions P煤bliques (LPACAP) en el seu article 133 regula la participaci贸 de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d鈥檈laboraci贸 de les normes amb rang de llei i reglaments i […]

Ajuts escolars a infants i adolescents de Sant Climent Sescebes

El Ple de l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes va aprovar en sessi贸 estraordin脿ria celebrada el 25 de setembre de 2023, les bases reguladores de la concessi贸 d’ajuts escolars als infants i adolescents de Sant Climent Sescebes. Anunci al BOP d’aprovaci贸 inicial de les bases reguladores aqu铆. Decret d’aprovaci贸 de la convocat貌ria aqu铆. Formulari de sol路licitud […]

Modificaci贸 puntual de les NNSS n煤m. 6 de Catallops i n煤m. 10 de Sant Climent Sescebes

Aprovat inicialment el Projecte de modificaci贸 puntual de les Normes Subsidi脿ries n煤m. 6 de l’Ajuntament de Cantallops i Normes Subsidi脿ries n煤m. 10 de l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes, se sotmet l’expedient a informaci贸 p煤blica un termini de quaranta-cinc dies h脿bils, a comptar des de l’endem脿 de la publicaci贸 corresponent edicte al DOGC. Document d’estudi ambiental […]

Suport econ貌mic de la Diputaci贸 de Girona

A continuaci贸 es detallen les subvencions concedides per la Diputaci贸 de Girona durant aquest any 2023. Aquesta informaci贸 s’anir脿 actualitzant puntualment. Fons de Cooperaci贸 Econ貌mica i Cultural 2023. Fons de Cooperaci贸 Extraordin脿ria 2023. Subvenci贸 per activitats esportives. Programa A1.聽 Subvenci贸 per a projectes i accions de promoci贸 econ貌mina dels ens locals no a adherits a […]

Suport econ貌mic de DIPSALUT

L’Ajuntament de Sant Climent Sescebes ha rebut el suport econ貌mic de DIPSALUT per les seg眉ents activitats, actuacions i inversions. Subvenci贸 en mat猫ria de condicions i estils de vida. Programa Pm07. Subvenci贸 per a despeses d’inversi贸 en equipament al consultori local.聽 Subvenci贸 per a despeses corrents del consultori local. Pendent resoluci贸 Subvenci贸 per actuacions de lluita […]

Pla莽a de secretaria intervenci贸 vacant

Decret llista definitiva aspirants secretari 2023Per Decret d’Alcaldia 2023DECR000148 de data 6 de juny de 2023 s’han aprovat les bases i la convocat貌ria del proc茅s selectiu del lloc de treball de Secretaria Intervenic贸 de l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes, en r猫gim d’interinatge. Termini de presentaci贸 de sol路licituds: fins el 13/07/2023 Anunci al BOP publicat el […]

Lloguer per a joves

L’Ajuntament de Sant Climent Sescebes ha rehabilitat l’edifici conegut com Cal Secretari per destinar-lo a dos habitatges en r猫gim de lloguer per a joves. Aquesta remodelaci贸 ha comptat amb el suport econ貌mic de l’脌rea d’Habitatge de la Diputaci贸 de Girona, durant els anys 2020 i 2021. Publicaci贸 al BOP de les bases reguladores del proc茅s […]

1 2 3 13