Plaça de secretaria intervenció vacant

Decret llista definitiva aspirants secretari 2023Per Decret d’Alcaldia 2023DECR000148 de data 6 de juny de 2023 s’han aprovat les bases i la convocatòria del procés selectiu del lloc de treball de Secretaria Intervenicó de l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes, en règim d’interinatge. Termini de presentació de sol·licituds: fins el 13/07/2023 Anunci al BOP publicat el […]

Lloguer per a joves

L’Ajuntament de Sant Climent Sescebes ha rehabilitat l’edifici conegut com Cal Secretari per destinar-lo a dos habitatges en règim de lloguer per a joves. Aquesta remodelació ha comptat amb el suport econòmic de l’Àrea d’Habitatge de la Diputació de Girona, durant els anys 2020 i 2021. Publicació al BOP de les bases reguladores del procés […]

Bonificació de l’IBI urbana per habitatges amb instal·lacions de plaques solars

La modificació de les ordenances fiscals per l’exercidi 2023, inclou la bonificació de l’IBI urbana per habitatges amb instal·lacions de plaques solars. Publicació al BOP de l’aprovació definitiva. Veure document aquí. Presentació de la sol·licitud de bonificació aquí. Termini de presentació per exercici 2023: 28/02/2023 Totes les sol·licituds presentades en data posterior el 28/02/2023, es […]

Reparació i millora de les passeres al Veïnat de Vilartolí

Per acord del Ple, reunit en sessió extraordinària el dia 17 de novembre de 2022, s’ha aprovat inicialment la memòria valorada per a la reparació i millora de les passeres al Veïnat de Vilartolí de Sant Climent Sescebes. Es sotmet a informació pública la memòria valorada per un termini de trenta dies hàbils a partir […]

Anunci Secretaria-Intervenció vacant

Anunci de convocatòria i bases per proveir de forma no definitiva el lloc de treball de Secretaria de Classe Tercera, Subescala Secretaria-Intervenció de l’Agrupació formada pels Ajuntaments de Sant Climent Sescebes i Masarac. Clicar aquí per veure anunci  

Programa d’educació sanitària

Aquestes són les dues xerrades del programada d’educació sanitària a la gent gran que ofereix el Col·legi de Farmacèutics de Girona al municipi de Sant Climent Sescebes: Dijous 20 d’octubre: LA HIPERTENSIÓ ARTERIAL Dijous 10 de novembre: LA DIABETIS Totes dues sessions es faran al Casal de la Gent Gran de Sant Climent Sescebes a […]

ITV tractors i ciclomotors

La unitat mòbil de Preven Control farà revisions ITV de vehicles agrícoles (tractors i remolcs) i ciclomotors de 49 m3. dia: dijous 6 d’octubre de  2022 Horari: de 9 a 14h. Lloc: davant de la Cooperativa Agrícola de Sant Climent Sescebes Cal reservar hora al telèfon: 972 49 29 12 o a www.citaprevia.cat  

Subvencions Diputació de Girona 2022

L’Ajuntament de Sant Climent Sescebes compta amb el suport econòmic de la Diputació de Girona per al finançament de diferents actuacions. A continuació es detalla les subvencions concedides aquest any 2022. Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, Noves Tecnologies i Camins municipals. Anualitat 2022. Informació de la subvenció aquí. Subvenció per fomentar projectes i accions […]

1 2 3 4 13