Anunci vacant Secretari-Interventor

Anunci de convocatòria i bases per proveir mitjançant comissió de serveis el lloc de treball de Secretaria de classe tercera reservat a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala Secretaria-Intervenció de l’Agrupació formada per Sant Climent Sescebes i Masarac.

Clicar Aquí per veure anunci