Reparació i millora de les passeres al Veïnat de Vilartolí

Per acord del Ple, reunit en sessió extraordinària el dia 17 de novembre de 2022, s’ha aprovat inicialment la memòria valorada per a la reparació i millora de les passeres al Veïnat de Vilartolí de Sant Climent Sescebes.

Es sotmet a informació pública la memòria valorada per un termini de trenta dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació al BOP. Publicat al BOP el 26/10/2022.

Edicte d’informació pública de la memòria valorada per a la reparació i millora de les passeres de Vilartolí de Sant Climent Sescebes aquí.

Consulteu la memòria valorada aquí.

El termini d’exposició pública finalitza el dia: 13/12/2022