Règim de Retribucions o d’Indemnitzacions Càrrecs Electes

En aquest apartat podeu consultar el règim de retribucions o d’indemnitzacions que perceben els Càrrecs Electes Municipals de l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes, amb o sense dedicació assignada per part de la Corporació Municipal, que van ser aprovades en el Ple que es va celebrar el 25 de juny de 2019.

Els Regidors i Regidores, tant si formen part de l’Equip de Govern com Membres de l’Oposició, que no tinguin assignada dedicació exclusiva o parcial perceben indemnitzacions per l’assistència efectiva a cada sessió dels Òrgans de Govern Municipals, els imports següents:

  • Per assistència al Ple Municipal: 70 €
  • Per assistència a la Junta de Govern Local: 50 €
  • Per assistència a les Comissions Especials de Comptes: 50
Taula de Retribucions Equip de Govern
Nom Càrrec Grup Dedicació/Retribució Bruta Anual 
Olga Carbonell Sabartés Alcaldessa ERC Parcial

13.129,32 €

Taula d’Indemnitzacions Equip de Govern
Nom Càrrec Grup Assistències
Natàlia Torrent Navarra Regidora i 1r Tinent d’Alcalde ERC Ple, Junta de Govern i Comissió Especial Comptes
Marc Sala Gou Regidor i 2r Tintent d’Alcalde ERC Ple i Junta de Govern i Comissió Especial de Comptes
Mercè Pou Folch Regidora ERC Ple
Taula d’Indemnitzacions Grups Oposició
Nom Càrrec Grup Assistències
Josep Guiolà Camps Regidor Oposició JUNTS SCS Ple i Comissió Especial Comptes
Engràcia Soler i Pardo Regidora Oposició JUNTS SCS Ple i Comissió Especial Comptes
Verónica Benítez Suárez Regidora Oposició PSC Ple i Comissió Especial Comptes