Grups Municipals

En el Ple de 25 de juny de 2019 es va realitzar la constitució dels Grups Municipals de l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes. A petició dels respectius regidors, per unanimitat van quedar constituïts els següents grups municipals:

  • Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya:
    • Regidors adscrits: Olga Carbonell Sabartés, Natàlia Torrent Navarra, Marc Sala Gou i Mercè Pou Folch.
  • Grup municipal de Junts per Sant Climent Sescebes:
    • Regidors adscrits: Josep Guiolà Camps i Engràcia Soler Pardo.
  • Grup municipal de Partit Socialista de Catalunya:
    • Regidors adscrits: Verónica Benítez Suarez.