Altres Òrgans Col·legiats

En el Ple de 10 de juliol de 2015 es va procedir al nomenament dels representants de la Corporació en òrgans col·legiats:


Consell Escolar Municipal i de la ZER Requesens Natàlia Torrent Navarra.

Mancomunitat de l’ Alt Empordà

Titular: Olga Carbonell Sabartés.

Suplent: Natàlia Torrent Navarra.


Àrea de Defensa Forestal

Titular: Marc Mallol Pagès.

Suplent: Josep Joan Pérez López.


Associació l’ Albera Viva

Titular: Josep Joan Pérez López.

Suplent: Marc Mallol Pagès.


Consell d’ Iniciatives Locals pel Medi Ambient

Titular: Marc Mallol Pagès.

Suplent: Olga Carbonell Sabartés.


Associació Alt Empordà Turisme

Titular: Marc Mallol Pagès.

Suplent: Olga Carbonell Sabartés.


Consorci de Viles Termals de Catalunya

Titular: Olga Carbonell Sabartés.

Suplent: Josep Joan Pérez López.


Consorci dels Aspres d’ Empordà

Titulars: Olga Carbonell Sabartés i

Natàlia Torrent Navarra