Altres Òrgans Col·legiats

En el Ple de 10 de juliol de 2015 es va procedir al nomenament dels representants de la Corporació en òrgans col·legiats:


Consell Escolar Municipal i de la ZER Requesens

Natàlia Torrent Navarra


Mancomunitat de l’Alt Empordà

Titular: Olga Carbonell Sabartés

Suplent: Natàlia Torrent Navarra


Àrea de Defensa Forestal

Titular: Marc Mallol Pagès

Suplent: Josep Joan Pérez López


Associació l’Albera Viva

Titular: Josep Joan Pérez López

Suplent: Marc Mallol Pagès


Consell d’Iniciatives Locals pel Medi Ambient

Titular: Marc Mallol Pagès

Suplent: Olga Carbonell Sabartés


Associació Alt Empordà Turisme

Titular: Marc Mallol Pagès

Suplent: Olga Carbonell Sabartés


Consorci de Viles Termals de Catalunya

Titular: Olga Carbonell Sabartés

Suplent: Josep Joan Pérez López


Consorci dels Aspres d’Empordà

Titulars: Olga Carbonell Sabartés i

Natàlia Torrent Navarra