Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles. Informació d’interès per a la ciutadania

A partir de l’1 de maig es podrà consultar el padró provisional dels vehicles que tributen per l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya.

En aquest díptic informatiu trobareu informació per facilitar la consulta del padró.