Bonificació de l’IBI urbana per habitatges amb instal·lacions de plaques solars

La modificació de les ordenances fiscals per l’exercidi 2023, inclou la bonificació de l’IBI urbana per habitatges amb instal·lacions de plaques solars.

Publicació al BOP de l’aprovació definitiva. Veure document aquí.

Presentació de la sol·licitud de bonificació aquí.

Termini de presentació per exercici 2023: 28/02/2023

Totes les sol·licituds presentades en data posterior el 28/02/2023, es tramitaran perquè tinguin efectes per l’exercici 2024.