Exposició del cens electoral pel sorteig de candidats a jurat

Fins el dia 28 de setembre es poden consultar les llistes del cens electoral vigent a Sant Climent Sescebes, referides a 1 d’agost de 2020, per tal que es puguin comprovar si les dades són correctes, amb motiu del sorteig a l’Audiència Provincial de Girona de candidats a jurat que es celebrarà el pròxim dia […]

Ajudes a les activitats econòmiques

Amb motiu de la situació generada pel COVID-19, el Ple de l’Ajuntament celebrat el dia 6 de juliol de 2020, va aprovar inicialment les bases específiques reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions a les activitats econòmiques de Sant Climent Sescebes. Publicació de les bases al BOP prevista pel dia 31 d’agost […]

Subvencions de DIPSALUT

L’Ajuntament de Sant Climent Sescebes compta amb el suport econòmic de DIPSALUT, Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona en matèria de salut pública a l’àmbit municipal. A continuació es detalla la informació de les subvencions concedides aquest any 2020 corresponents a: Subvencions per a les despeses corrents del consultori local. Subvenció […]

Subvencions de la Diputació de Girona

L’Ajuntament de Sant Climent Sescebes compta amb el suport econòmic de la Diputació de Girona per al finançament de diferents actuacions. A continuació es detalla les subvencions concedides aquest any 2020. Fons de Cooperació Econòmica, cultural, accés a noves tecnologies i manteniment de camins. Informació de les subvencions aquí. Polítiques d’habitatge. Informació de les subvencions […]

Horari d’atenció al públic

L’atenció al públic de l’Ajuntament recupera el seu horari habitual: Dilluns de 9:00 a 13:00 h. Dimecres de 12:00 a 14:30 h. Divendres de 9:00 a 13:00 h. Tot i així, us aconsellem que tramiteu qualsevol sol·licitud de forma no presencial a través de: mail: info@santcliment.cat a la seu electrònica amb una instància genèrica. telèfon al 972.56.30.07

Calendari fiscal actualitzat 2020

Com a conseqüència de l’Estat d’Alarma declarat per RD 463/2020, de 14 de març, i les següents pròrrogues aprovades i/o en tràmit que s’estan actualitzant segons l’evolució de la situació sanitària del país, XALOC, Xarxa Local de Municipis la Diputació de Girona, a qui l’Ajuntament de Sant Climent Sescebes té delegada la gestió i recaptació dels tributs municipals, ha resolt […]

1 3 4 5 6 7 13