Edictes

Exercici: 2023 Bop: 48-0 Edicte: 1795 AJUNTAMENT DE MASARAC - Aprovació inicial de l'expedient de dissolució de l'Agrupació de municipis de Sant Climent Sescebes i Masarac, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria, i conseqüentment l'aprovació inicial de la constitució de l'Agrupació dels municipis de Cabanes i Masarac, per al sosteniment comú del lloc de treball de secretaria
Exercici: 2023 Bop: 48-0 Edicte: 1794 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació inicial de l'expedient de dissolució de l'Agrupació de municipis de Sant Climent Sescebes i Masarac, per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria
Exercici: 2023 Bop: 48-0 Edicte: 1779 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2023 Bop: 18-0 Edicte: 530 DIPUTACIÓ DE GIRONA - Signatura del conveni per al pagament de les taxes del BOP amb l'Ajuntament de Sant Climent Sescebes
Exercici: 2023 Bop: 17-0 Edicte: 448 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació de la llista de persones admeses i excloses d'un procés selectiu
Exercici: 2023 Bop: 13-0 Edicte: 209 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Convocatòria per a l'adjudicació de dos habitatges en règim de lloguer per a joves
Exercici: 2023 Bop: 13-0 Edicte: 207 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació definitiva de les bases reguladores del procés d'adjudicació de dos habitatges en règim de lloguer per a joves
Exercici: 2023 Bop: 12-0 Edicte: 168 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Autorització de la delegació de signatura de la secretària interventora
Exercici: 2022 Bop: 233-0 Edicte: 10540 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 228-0 Edicte: 10268 AJUNTAMENT DE SANT CLIMENT SESCEBES - Aprovació definitiva de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2023