Pressupostos d’Exercicis Anteriors


Pressupost 2015
Modificacions i Execució Trimestral Pressupost 2015
  • 4t Trimestre Modificacions i Execució d’Ingressos 2015
  • 4t Trimestre Modificacions i Execució de Despeses 2015
Liquidació Pressupost 2015
Campanyes de Publicitat Institucional 2015


Pressupost 2014
Modificacions i Execució Trimestral Pressupost 2014
  • 4t Trimestre Modificacions i Execució d’Ingressos 2014
  • 4t Trimestre Modificacions i Execució de Despeses 2014
Liquidació Pressupost 2014
Campanyes de Publicitat Institucional 2014